grzejniki

Propaganda, to pojęcie zna każdy…

Propaganda w okresie PRL-u była niemal wszędzie, w literaturze, muzyce, a nawet w sztukach plastycznych, można było spotkać kanony ”socrealizmu”. W PRL-u jednym z instrumentów przekazu o pokój i lepsze jutro socjalizmu były plakaty, które odgrywały i spełniały bardzo ważną rolę w życiu codziennym ludu pracującego, zarówno informacyjną, no i oczywiście propagandową, o lepsze jutro socjalistycznej ojczyzny.

Propaganda była czymś w rodzaju dzisiejszej kultury masowej.

…Dzisiaj na każdym kroku mamy billboardy, reklamy, a wcześniej były plakaty propagandy…

 

261

Mieczysław Berman 1955r.

W walce o socjalizm, lepsze jutro i pokój…

Wielka przyjaźń dwóch narodów…

ZSRR obrońca pokoju…

I. Judim – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO MARYNARZE- 1973r.

Wielcy Przywódcy…

Armia Radziecka i Armia Ludowa na straży pokoju…(oraz MO-Milicja Obywatelska…)

Plakaty Budowniczych PRL-u oraz przodowników pracy…

Imperialiści i wrogowie ludu…

Bumelant – osoba, która unika pracy(stałego zatrudnienia)oraz regularnie unika swoich obowiązków w pracy i niedbale tę pracę wykonuję.

Imperialiści – przedstawiciele kapitalizmu, którzy koncentrujący się zwłaszcza nad monopolem produkcyjnym i gospodarczym oraz monopolem władzy, związanym z panowaniem świata. Wrogowie klasy robotniczej.

Wódka twój wróg…

…ta kolekcja plakatów propagandy, celowo jest niedopracowana, wszak że wódka jest napojem, po którym znacznie traci się motorykę i panowanie nad odpowiednim balansem ciała…

Naród z Partią, Partia z Narodem…

Włodzimierz Zakrzewski – 1955r.

Frykasy PRL-u…

10 LAT TEMU LUD WALCZYŁ, ZDRAJCY REAKCYJNI UCIEKALI – plakat z 1949r.