Pomniki czynu rewolucyjnego Proletariatu…

Pomnik Czynu Zbrojnego Proletariatu w Krakowie upamiętniający dni walki i chwały klasy robotniczej Krakowa, której synowie oddali swe życie za sprawę robotniczą.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Łodzi…

Pomnik Czynu Rewolucyjnego w Łodzi, upamiętniający rocznice powstania łódzkiego 1905 roku. Łódzka Rewolucja Robotnicza stanowi piękną kartę w historii Polskiego Ruchu Robotniczego.

Wzorem do naśladowania budowy wszelkich monumentów pamięci był pomnik Wiery Muchiny ”Robotnik i Kołchoźnica”, znajdujący się w Moskwie. Na zdjęciu, plakat propagandowy, którego autorem jest Walenty Wiktorow. Namalowany w 1963 roku, na 50-lecie powstania Związku Radzieckiego.