Myśl Partyjna…

Podręczniki myśli socjalistycznej, dzięki którym studenci pogłębiali wiedzę(oczywiście socjalistyczną)w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Teoria podręcznikowa myśli przewodniej Partii

Wybrane materiały dla członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wskazujące odpowiednią drogę Polski Ludowej do socjalizmu. Po środku przypinka z logo PZPR, obowiązkowa w każdej klapie marynarki członka najważniejszej partii w PRL-u.

Nowe Drogi z lipca 1953 roku. Patrząc na ten egzemplarz czuć, a przede wszystkim widać prawdziwy okres Polski Ludowej. To jest piękna karta podręcznikowa PRL.

Bez statutu nie byłoby ani Partii ani PZPR-u. Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej to jak testament dla rodziny i fundament dla ojczyzny, socjalistycznej oczywiście. Nie sposób o tym nie napisać. Na zdjęciach statut PZPR z 1977 roku.

To już końcówka lat 80-tych i statut Partii na „X ZJAZD PZPR”, 1986r.

Naszywka specjalnie przygotowana na VII Zjazd Partii, który miał miejsce w dniach 8–12 grudnia 1975 roku, a więc w czasie największego prosperity dla gospodarki Polski Ludowej jak i samych obywateli i obywatelek. Boom gospodarczy odczuwali po prostu wszyscy.

Myśl Marksa była najważniejsza, ale można było się zapoznać z filozofią innych myślicieli jednak nie było to konieczne, a tym bardziej wymagane. Na zdjęciu podręcznik ”filozofia niemarksistowska” z 1981r. oraz wybrane materiały dla członków KC PZPR.