Lektury Socjalistycznej Ojczyzny…

”Problemy pokoju i socjalizmu”, miesięcznik podsumowujący istotne wydarzenia dla socjalizmu w Polsce i na świecie, styczeń 1971r. Prawdziwy kolos, jak na miesięcznik. Powala swoją szczerością i wielkością.

Warto jeszcze wspomnieć, jak powiada klasyk – ”Problemy pokoju i socjalizmu”… To Oni mieli w ogóle jakieś problemy…???

Wnętrza książek były przeróżne, ale przede wszystkim piękne i z wielką dokładnością wykonane natomiast portrety ówczesnych przywódców, myślicieli, pionierów tamtych czasów. To podkreślało, tylko wagę treści i myśli zawartych w danej pozycji.

Stalin także miał swoje dzieła, ale tą postacią nie będziemy się zajmować, z wiadomych przyczyn. Te pozycje wstawiliśmy tylko z powodów czysto historycznych.

Dzieła Wiecznego Stalina i plakat propagandowy, autorstwa Tadeusza Trepkowskiego z 1953r.

Dziennik Bałtycki, historyczne wydanie z lutego 1946 roku. Na pierwszej stronie przemówienie wygłoszone przez Ojca Narodów Generalissimusa Stalina.

Lenin i Stalin razem…??? W czasach siermiężnego stalinizmu to była norma. Marzeniem Stalina od zawsze było, być tak wielkim symbolem rewolucji jak postać Włodzimierza Lenina. Stąd zmiana nazwiska na Stalin od stali(Lenin był od skały-twardy jak skała). Jego prawdziwe nazwisko to Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili. Na zdjęciach dwie lektury wydane na przełomie końca lat 40-tych i początku 50-tych.

Marks, Engels, Lenin, Stalin cztery postacie nieodłącznie związane z filozofią i ruchem komunistyczno-socjalistycznym. Z wyjątkiem Józefa Stalina, który był właściwie zbrodniarzem, cechowały ich zarówno dobre jak i złe myśli. Negatywne jak i pozytywne zamiary. Jeśli zaczynamy rozmawiać na temat tych postaci i całego ruchu socjalistycznego najpierw powinno wyodrębnić się co to takiego jest socjalizm, na czym polega, i czemu miało służyć wprowadzenie ustroju, w którym rządzi klasa robotnicza.

Zdjęcia przedstawiają materiały do studiowania historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewickiej-WKP(b) z serii ”Mała Biblioteczka Marksizmu i Leninizmu” wydanej pod koniec lat 40-tych i na początku 50-tych. Prawdziwy unikat.

Jedno z niezliczonych dzieł, na którym został uwidoczniony Józef Stalin. Przepiękne płótno, na którym Stalin przedstawiony jest jako Generalissimus spoglądający na kraj z okien Kremla. To jest cecha wielkiego przywódcy. Doglądać i myśleć o swoim Państwie. Wydaje się, że wszystko jest tak jak powinno być. Jednak to tylko pozory. Wielki Ojciec Narodu Radzieckiego właściwie nie bywał na Kremlu. Większość swojego czasu spędzał w swojej daczy pod Moskwą, o której mało kto wiedział.

Książka Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego ”Lenin” przedstawiająca przywódcę rewolucji, jak i całą rewolucję październikową w jak najgorszym świetle.

Na zdjęciach dwa wydania: ”Biały kruk”, a więc oryginalne wydanie z 1930 roku, za samo posiadanie książki Ossendowskiego, w latach 50-tych można było dostać surowy wyrok więzienia. Drugie wydanie, kolorowe to już wydanie współczesne. Różni się właściwie wszystkim, od oryginału z lat 30-tych. Naturalnie dopiero po 1989 roku wydanie o ”Leninie” mogło być ponownie oficjalnie wydane.

Tytułem końca o Wielkim Wodzu Rewolucji nie należy zapominać z tytułu niezrzeszonej liczby dzieł Towarzysza Iljicza. W wielu domach dzieła Włodzimierza Lenina były ozdobą domowej meblościanki. Historia dzieł Lenina zawsze kończyła się tak samo… albo w piwnicy albo na śmietniku. Teraz już wiemy doskonale, że książek się nie wyrzuca niezależnie od treści i autora, a dzisiaj mieć taki księgozbiór to jest coś wyjątkowego.

Ekonomia także była ważnym czynnikiem w PRL-u oraz w socjalizmie, ale w trochę inny sposób niż dzisiaj. W końcu przecież, to tylko ekonomia…

Marks, ale w bardziej uproszczonym wydaniu i nakładzie, jednak idee Marksizmu cały czas i w pełni zachowane i wiecznie żywe.

021

Podręczniki do wychowania obywatelskiego w wersji dla uczniów, nauczycieli i w pełnej wersji encyklopedycznej, oczywiście w duchu idei socjalizmu. Każdy obywatel im głębiej będzie rozumiał szczytne cele socjalizmu, tym lepsza będzie jego własna przyszłość i lepszy dzień naszej socjalistycznej ojczyzny – Polski Ludowej.

Na zdjęciach egzemplarz książki z początku lat 80-tych, o czym mówi niecodzienny wpis na okładce, ale na pewno bardzo ważny…