pzpr_logoTa część Przystanku PRL dla niektórych może wydać się troszkę nużąca, ale historia też jest ważna i nie należy jej pominąć.
Co to był PRL i skąd się wziął…?
PRL- POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA- to skrót pełnej nazwy naszego państwa w latach 1952-1989.
Nazwę PRL regulowała konstytucja POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z 22 lipca 1952r.
Polska stała się krajem demokracji ludowej, w którym kierownicza rola należy do klasy robotniczej.
…Ale po kolei…

Grobowce Juliana Marchlewskiego i Bolesława Bieruta na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W gruncie rzeczy Polska Ludowa zaczęła się właśnie tutaj, gdy prochy Juliana Marchlewskiego po 25 latach wróciły do Polski w dniu 22 marca 1950 roku.

Śmiało też możemy stwierdzić, że Polska Ludowa, a wraz z nią realny okres socjalizmu w Polsce skończył się również w tym samym miejscu…

Będziemy obiektywni i przedstawimy historię Polski Ludowej w miarę trzeźwym okiem, oczywiście zwięźle i na temat.