pzpr_logoTa część Przystanku PRL dla niektórych może wydać się troszkę nużąca, ale historia też jest ważna i nie należy jej pominąć.
Co to był PRL i skąd się wziął…?
PRL- POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA- to skrót pełnej nazwy naszego państwa w latach 1952-1989.
Nazwę PRL regulowała konstytucja POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z 22 lipca 1952r.
Polska stała się krajem demokracji ludowej, w którym kierownicza rola należy do klasy robotniczej.
…Ale po kolei…

Grobowce Juliana Marchlewskiego i Bolesława Bieruta na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. W gruncie rzeczy Polska Ludowa zaczęła się właśnie tutaj, gdy prochy Juliana Marchlewskiego po 25 latach wróciły do Polski w dniu 22 marca 1950 roku.

Śmiało też możemy stwierdzić, że Polska Ludowa, a wraz z nią realny okres socjalizmu w Polsce skończył się również w tym samym miejscu…

Będziemy obiektywni i przedstawimy historię Polski Ludowej w miarę trzeźwym okiem, oczywiście zwięźle i na temat.

Na początku był MANIFEST PKWN…

Jednym z pierwszych i najważniejszych wydarzeń dotyczących powstania Polski Ludowej był Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Manifest PKWN, jak sama nazwa mówi był to manifest do społeczeństwa polskiego.

Manifest PKWN był to program reform społecznych i gospodarczych, ale przede wszystkim miał stworzyć wrażenie, że Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jest jedyną i legalną władzą oraz, że ta instytucja jest kontynuacją państwa polskiego.

Manifest PKWN został ogłoszony, a właściwie nadany do narodu polskiego przez Radio Moskiewskie 22 VII 1944 roku.

Manifest PKWN, jak i samo powstanie PKWN dostało natychmiastowe uznanie Związku Radzieckiego, jak i ogromne wsparcie Armii Czerwonej.

Uznanie to wytworzyło nową sytuację w Polsce… o jakiej wszyscy doskonale już wiemy…

Plakat Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ogłaszający społeczeństwu, że PKWN jest jedyną i legalną władzą w Polsce. Plakat był rozlepiany na ulicach miast, przede wszystkim w Chełmie i Lublinie.

Manifest PKWN w formie książkowej. Wydany z okazji XXX-lecia istnienia Polski Ludowej. Ten egzemplarz jest prawdziwą perełką dla miłośników PRL-u.

Dekret, który wyraźnie stwierdza, kto będzie naszym najbliższym zwierzchnikiem!!!

Tablica przy najbardziej charakterystycznym i centralnym miejscu warszawskiej Starówki, wmurowana na cześć Rządu Polski Ludowej

Powstanie PZPR czyli ”NARÓD z PARTIĄ, PARTIA z NARODEM”…

W dniach 15-21 XII 1948r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Zjednoczeniowy PPR-Polskiej Partii Robotniczej i PPS-Polskiej Partii Socjalistycznej.

Plakat Mieczysława Barmana z okazji powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Warto zwrócić uwagę na nazwiska, które widnieją na sztandarze.

Na czele KC PZPR stanął Bolesław Bierut, który ogłosił powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wygłaszając w programowym referendum partii, która ma prowadzić naród do ”socjalizmu według drogowskazu marksizmu i leninizmu”.

Okładka(rzecz jasna w odpowiednim kolorze)i druga strona “Deklaracji ideowej PZPR”, która została wygłoszona na Kongresie Zjednoczeniowym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w dniu 16 grudnia 1948r. Był to wielki i radosny dzień dla każdego człowieka pracy, na który czekała cała Polska klasa Robotnicza.

Pierwszy nr Trybuny Ludu, informujący o powstaniu PZPR, po prawej stronie przemawiający Bierut do partyjnych towarzyszy.

Archiwalne wydania Dziennika Bałtyckiego z przemówieniem ówczesnego Prezydenta Bolesława Bieruta. Na zdjęciach wydania z lipca i stycznia 1946r.

Tablica z czasów odbudowy kolumny Zygmunta wspominająca ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Ludowej Bolesława Bieruta oraz najważniejsze Święto w Polsce Ludowej czyli 22 lipca. Prawdziwa gratka dla miłośników tropiących ciekawostki historyczne.

Historyczne dokumenty dotyczące wspólnego działania Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej w celu przekształcenia się w jedną i słuszną Partię, która będzie reprezentowała wszystkich obywateli oraz deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej, w której głównym zagadnieniem jest jedność polityczna w kraju.

…I tak właśnie Polska Partia Robotnicza ”wessała”, wciągając, a właściwie unicestwiając PPS(Polską Partię Socjalistyczną)z życia politycznego.

Pamiątkowy kamień przypominający pierwszą na ziemiach polskich demonstrację robotniczą z 1904 roku, której organizatorem była Polska Partia Socjalistyczna

Pierwsze i historyczne numery Robotnika. Pierwszy numer z Krakowa oraz pierwszy numer z Warszawy, będący już oficjalnie gazetą Polskiej Partii Socjalistycznej. To są piękne “karty” polskiej historii, a ściślej mówiąc, Polskiego Ruchu Robotniczego.

Kamień przy ulicy Wareckiej 5/7 upamiętniający przedwojenną siedzibę władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej oraz redakcję “Robotnika”.

Jeśli mowa o Polskiej Partii Socjalistycznej, wskazane jest aby napisać kilka słów o tym miejscu pamięci. W okolicach Placu na Rozdrożu znajduje się głaz z metalową tablicą upamiętniającą akcję zbrojną organizacji Polskich Socjalistów, którzy dokonali udanego zamachu na hitlerowskie kasyno. Akcja, demolująca kasyno poprzez zdetonowanie bomby rozegrała się w godzinach wieczornych 19 maja 1942 roku.

Dzisiejsza rzeczywistość…

Takie tablice upamiętniające dziesiątą rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej, a przede wszystkim pamiętające o oddziałach Armii Ludowej, które przelały krew z faszystowskim najeźdźcą. Owe tablice możemy jeszcze zobaczyć na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej oraz na Mostowej, również na Starym Mieście.

Tę natomiast tablicę upamiętniającą żołnierzy Gwardii Ludowej, którzy dokonali udanego zamachu na hitlerowską kawiarnie cafe-club zobaczymy na kamienicy przy Nowym Świecie na rogu Alei Jerozolimskich.

Tutaj mamy wyjątkowy pomnik i to nie bez powodu. Kamień ku chwale żołnierzom Armii Ludowej, a dokładnie Batalionu Szturmowego Armii Ludowej Czwartaków poległym w Powstaniu Warszawskim. Ten głaz stanął w październiku 2003 roku, a więc jeszcze w czasach gdy historia była apolityczna. Ten okaz możemy podziwiać na Starym mieście, a dokładnie na Gnojnej Górze, który jest tarasem widokowym. Jedyny pomnik dotyczący Polski Ludowej powstały po 1989 roku, ciekawe na jak długo…

Tych zdjęć nie można było pominąć. Skrzyżowanie ulic Ludwika Waryńskiego i Armii Ludowej lub sama aleja Armii Ludowej. To już tylko kwestia czasu gdy takie obrazki przejdą do historii…

PRL – ”Władza należy do Ludu pracującego miast i wsi”…

22 VII 1952r. Sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą, nie bez powodu wybierając datę 22 lipca, a więc w rocznicę powstania Manifestu PKWN.

Konstytucja PRL w Życiu Warszawy, 1952r.

Legendarny już art. 1 Konstytucji PRL głosił, iż ”Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej, w którym władza należy do ludu pracującego miast i wsi”.

Ponadto stwierdzono, że PRL:

”Stoi na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego”.

”Zabezpiecza jego władzę i wolność przed siłami wrogimi ludowi”.

”Ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów”.

No i oczywiście, nie można zapominać, że PRL  ma opierać się na upaństwowionych środkach produkcji, wypierając prywatną produkcję jako zło imperialistyczne.

Jeden z najbardziej znanych plakatów propagandowych nawiązujących do art. 1 Konstytucji PRL, a przede wszystkim do władzy, która należy do ludu pracującego miast i wsi. Robotnik wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowili zdrową siłę Narodu Polskiego. Autor plakatu pozostaje nieznany. Data powstania plakatu to około 1954 rok.

Wygląd i samo oblicze tego najważniejszego aktu prawnego było bardzo zróżnicowane. Na zdjęciu, egzemplarz z czasów formowania się Polski Ludowej.

To już konstytucja, wydana w złotych czasach lat 80-tych!!!

Wybrane egzemplarze Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

1. Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wydawnictwo Prawnicze 1968r.

2. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1967r.

3. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1985r.

Najważniejsze czerwone książeczki dla partyjnych Towarzyszy, w czasach kiedy w Polsce Ludowej, wszystko w najściślejszym stopniu było podporządkowane Władzy Radzieckiej. Owe egzemplarze wydane oczywiście nieprzypadkowo, w 1952 roku.

Towarzysz ”Wiesław” Sekretarzem…

Po wypadkach czerwcowych w Poznańskich zakładach Cegielskiego na VIII Plenum Partii dnia 21 X 1956r. Pierwszym Sekretarzem KC PZPR został Władysław Gomułka.

Na wielkim wiecu dla mieszkańców Warszawy na Placu Defilad 24 X 1956r. Gomułka stwierdził, że robotnicy Poznania nie protestowali przeciw socjalizmowi, lecz przeciw jego wypaczeniom.

Zapowiedział zmianę metod zarządzania i rozwój rolnictwa.

Podkreślił, że stosunki Polsko-Radzieckie nie powinny opierać się na zasadzie ”kultu jednostki” i sprowadzać jedynie do osoby Stalina, lecz mają opierać się na zasadzie suwerenności.

Po tych słowach zyskał wielkie poparcie i zaufanie społeczne, które w pełni było szczere, co było niespotykane, w tamtych czasach.

Czy je wykorzystał…..

Zobaczcie sami…..

Słynne przemówienie Towarzysza ”Wiesława” na placu Defilad w Warszawie, otrzymał tam niespotykane poparcie. Choć pożegnał zebranych słowami: ”Dość wiecowania i manifestacji! Czas pójść do codziennej pracy”. Ludzie wierzyli w nowego przywódcę i zarazem nową twarz socjalizmu. Jednak Gomułka już na samym początku zmarnował ten wielki kapitał zaufania, jakim został obdarzony.

To zdjęcie znają niemal wszyscy. Portret I sekretarza można było ujrzeć w urzędach, komisariatach policji, szkołach, dosłownie wszędzie.

I sekretarz Partii przemawia…

Władysław Gomułka między jednym, a drugim czytaniem popijał herbatę, robiąc ”minutową” przerwę, tym samym wprawiając w nieopisaną konsternację zebranych towarzyszy. Jednym słowem, robił to genialnie!!!

015

Gomułka nigdy nie doczekał się biografii z prawdziwego zdarzenia, wzorem innych ”partyjnych dygnitarzy”. Może po prostu, nie był ciekawą postacią dla historyków.

“Polityczne dylematy Władysława Gomułki”. Tych akurat nie brakowało w życiu politycznym Towarzysza ”Wiesława”. Wydawnictwo Czytelnik z 1985 roku.

“Pierwszy z trzech zwrotów czyli rzecz o WŁADYSŁAWIE GOMUŁCE”, którego autorem jest były minister z ramienia PZPR, Jan Ptasiński…

…Drugi zwrot pod wdzięcznym tytułem,”GOMUŁKA u szczytu powodzenia”, trzeciego zwrotu nie doczekaliśmy się…

Nieliczne egzemplarze książek o Władysławie Gomułce, wszystkie oczywiście wydane przed 1989r.

Natomiast najbardziej znaną pozycją książkową o Towarzyszu Gomułce jest książka Marii Ewy Ozóg z 1989r. Nie wiadomo z jakich przyczyn powstał tylko pierwszy tom biografii o Gomułce. Czyżby autorka była tak znudzona jego postacią…???

Grób Towarzysza ”Wiesława” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach(w tle, grobowiec Generała Karola Świerczewskiego).

Edward Gierek na czele Partii – ”POMOŻECIE”…

W mroźną, grudniową noc, a dokładnie z 18 na 19 grudnia 1970r. Biuro Polityczne uzgodniło, że nowym sekretarzem Partii będzie Edward Gierek. W młodości pracował w górnictwie we Francji oraz Belgii, należący do Francuskiej Partii Komunistycznej, znający realia zachodnie był idealnym kandydatem aby zmienić oblicze Partii i stosunek społeczeństwa do władz, znudzone epoką Gomułkowską.

25 stycznia 1971r. w Gdańsku przekonywał, że krzywdy zostaną naprawione, a styl rządzenia ulegnie zmianie.

Po dłuższej gawędzie pełnej wtrętów i charakterystycznych dla Gierka zwrotów typu ”wiecie”, ”rozumiecie”, w końcu zjednał delegatów robotniczych, prosząc o pomoc i zaufanie legendarnym już stwierdzeniem, ”To jak: pomożecie? – sala – Pomożemy”.

I tak zaczął się najbardziej dynamiczny okres oraz nieopisany przeskok cywilizacyjny, który dokonał się w Polsce, w latach 70-tych. I, o tym właśnie jest PRZYSTANEK PRL.

beznazwy

Siła, Determinacja, Wiara(Wielkie litery są nieprzypadkowe).

Wiara w socjalizm i dobro ojczyzny, najwyższym priorytetem.

Nowy sekretarz z wizytą w Gdańsku. To tutaj padły słowa, które przeszły do kanonu powszechnego słownictwa: ”To jak? Pomożecie… Pomożemy…”- styczeń 1971r.

To zdjęcie wybraliśmy nieprzypadkowo, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wspaniale odnajdywał się wśród obywateli. Tutaj z wizytą w jednym z gospodarstw PGR(Państwowe Gospodarstwo Rolne)

Kamień pamiątkowy na XXX-lecie Polski Ludowej, a dokładnie z okazji oddania do użytku publicznego, jednej z najbardziej szlagierowych inwestycji, charakterystycznych dla epoki Gierkowskiej, jakim była Wisłostrada.

”Wywiady rzeka” z Edwardem Gierkiem, przeprowadzone przez Janusza Rolickiego, wielki bestseller polityczny w czasach transformacji ustrojowej.

Nic dodać, nic ująć, Polska rośnie w siłę! I jesteśmy szóstą gospodarką świata!! Pochód pierwszomajowy, złote lata 70-te!!!

Trybuna i Głos Wybrzeża, nieprzejednane w wiarę i prawdę w socjalistyczną ojczyznę na pierwszych stronach informują, że Edward Gierek ponownie na czele PZPR, ”ku lepszej jakości życia”- Grudzień 1975r.

Towarzysz ”Wiesław” spogląda z dołu na swojego następcę, w tygodniku Przekrój. Wszystko jest jasne!!!

“Siedmiu Wspaniałych” z Tow. Gomułką na okładce. Postać, która niewątpliwie posiada zarówno czarne jak i białe(czerwone)strony co widać na załączonym obrazku(zdjęciu)

Książka ”Siedmiu Wspaniałych” Jerzego Eislera to jedyna pozycja książkowa, która tak dobitnie opisuje losy wszystkich pierwszych sekretarzy Polski Ludowej, a więc najważniejszych ludzi w PRL-u. Z wieloma wątkami można mieć odmienne zdanie. Autor wskazuje, że najwięcej zalet i sposób rządzenia przemawia za Władysławem Gomułką natomiast mierną postacią był Edward Gierek, który jest wspominany z wielką nostalgią i tęsknotą przez wielu Polaków jako największy gospodarz PRL-u. Warto zajrzeć i przeczytać.