Mała Moskwa w Legnicy…

Legnica od zawsze była nazywana tzw.”Małą Moskwą”. Ziemia Legnicka była siedzibą Dowództwa Sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Dla wielu Rosjan, Legnica była prawdziwym domem. Oficjalne pożegnanie ostatnich żołnierzy rosyjskich odbyło się w Belwederze w dniu 17 września 1993 roku. Rosjanie strasznie przeżywali wyjazd z Polski. Kilku z nich popełniło samobójstwo. Nie mieli do czego wracać i nie mogli pojąć dlaczego z dnia na dzień zmienił się do nich stosunek. Uważali, że to niesprawiedliwe.

Przedstawiamy kilkanaście zdjęć co zostało po „Małej Moskwie”, której siedzibą była Legnica.

Cmentarz Komunalny w Legnicy, historia Żołnierzy Radzieckich…

To właśnie na Cmentarzu Komunalnym możemy podziwiać pozostałości po okresie stacjonowania żołnierzy radzieckich, na którym został wyodrębniony, spory hektar. Można śmiało powiedzieć, że pełni rolę kwatery dla pochowanych tu Rosjan.

Główna brama cmentarza to architektura stricte radziecka

Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej…

Monument przedstawia „żołnierza radzieckiego ściskającego dłoń żołnierza polskiego, przekazując mu niepodległość państwa polskiego. Żołnierz polski, który od Lenino do Berlina walczył ramię w ramię przy ramieniu z żołnierzem radzieckim, składa mu wdzięczność i wyrazy przyjaźni”. Autor pomnika, Józef Gazy do frontowców dodał jeszcze dziewczynkę.

Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, stanął w centrum Legnicy dokładnie 11 lutego 1951. Forma do odlewu pomnika została wykonana w Szkole Kamieniarskiej w Jaworze. Ten wspaniały pomnik zniknął 24 marca 2018 roku i ślad po „Małej Moskwie” przestał istnieć.

„Dziecko, które żołnierz polski trzyma na swym ramieniu i które wsparło swoją rączkę o pewne ramię żołnierza radzieckiego, jest symbolem młodego pokolenia, które zostało uratowane od zagłady”.

Na pamiątkę i na wieczną chwałę…

Socrealistyczne płaskorzeźby i głaz ku czci Żołnierzy Radzieckich, którzy wkraczając do Legnicy przywrócili miasto do macierzy.

„Wieczna Chwała Żołnierzom”. Ideologia polityczna jest tutaj niepotrzebna…

Nie można zapomnieć o mieście Jawor…

Pomnik, a właściwie Grób Żołnierza 2 Armii Wojska Polskiego poległego w 1945 roku o wyzwolenie miasta Jawor. Warto jeszcze raz przypomnieć, że właśnie w Jaworze została wykonana forma do odlewu Legnickiego pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej.