Nasz największy wieszcz, Adam Mickiewicz…

Największe dzieło Polskiej literatury. Jedno z pierwszych wydań Pana Tadeusza po wojnie do użytku w szkołach powszechnych. Może wygląda dosyć prymitywnie, ale wartość ma ogromną. To prawdziwa książka równie z ogromną duszą. Oczywiście wydana przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Wydanie z 1947 roku, a zatwierdzone do druku w listopadzie 1946r.

Pan Tadeusz i Adam Mickiewicz to nie tylko wspaniała literatura, ale również wyjątkowe pomniki stawiane dla naszego wieszcza, które są właściwie w każdym kraju w Europie.

Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkin w mieście portowym Burgas w Bułgarii

Tutaj w Mińsku na Białorusi

Centrum Warszawy i kamienica Wsiewołoda Istomina. Fasada kamienicy jest ozdobiona popiersiami Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. Wykonane zostały w 1887 roku przez Andrzeja Pruszyńskiego. Popiersia podczas wojny zostały zniszczone, ale odrestaurowane w 1949 roku na pamiątkę przyjaźni dwóch wielkich poetów.

Plakat propagandowy z wizerunkiem Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina. Autorem plakatu jest Jan Marcin Szancer, 1953r.