Prasa…

W Polsce Ludowej prasa była bardzo ważnym, jak nie najważniejszym źródłem codziennego przekazywania informacji dla obywateli. W dobie epoki gazetowej można było znaleźć wiele tytułów. Właściwie cała prasa była objęta cenzurą(chociaż teraz mamy znacznie większą i w dodatku można spodziewać się sprawy sądowej jeśli ktoś się poczuje dotknięty naszym artykułem na łamach prasy)w większym lub mniejszym stopniu i w zależności od rangi danej gazety czy czasopisma. Jedno jest natomiast pewne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, w tamtej prasie można było przeczytać artykuły i reportaże napisane prawdziwą polszczyzną, a nie półsłówkami i wyrażeniami, które nie mają nic wspólnego z językiem polskim. Współcześni dziennikarze gdyby zdawali maturę, która polegała na napisaniu opowiadania ze znajomości lektur, oblaliby egzamin dojrzałości w blokach. Po prostu nie zostaliby dopuszczeni do matury. Takie o to nastały dziwne czasy…

Lepiej powspominajmy…

Roczniki, kwartalniki, albumy czy inne wydawnictwa bardzo często przypominały tytuły gazet i czasopism, które można było powszechnie kupić w kioskach Ruchu i punktach sprzedaży prasy.

…A wybór prasy był wyjątkowo imponujący…(Na zdjęciach Kalendarz Robotniczy prezentujący dokonania Polski Ludowej od początku istnienia do 1974r. oraz z tego samego roku, piękny album prezentujący naszą, wspaniałą stolicę).

Przed Wami prasa PRL-u…

Trybuny Ludu i lokalny Głos Wybrzeża to już historyczne wręcz legendarne tytuły PRL-u

Krótka historia Trybuny Ludu…

Trybuna Ludu, gazeta codzienna, która była pierwszorzędnym organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Trybuna Ludu wychodziła do stycznia 1990 roku, a więc do zakończenia i rozwiązania PZPR-u. Od tego momentu gazeta redagowana była pod tym samym tytułem, ale bez Ludu i dziennik nosił nazwę Trybuna. Codziennik był wydawany do grudnia 2009r. kiedy to został zawieszony z powodu niewydolności finansowych i Trybuna zniknęła z kiosków.

W maju 2013r. nastąpiła reaktywacja, na 1-go maja wyszedł numer zerowy, który był darmowy. Gazeta zaczęła ukazywać się pod nowym tytułem Dziennik Trybuna. Jednak dzisiejsze czasy nie są optymistyczne dla Trybuny, a wygląd dziennika jak i jego wnętrze pozostawiają wiele do życzenia. Jedynym plusem dzisiejszej Trybuny jest strona na facebooku, która jest na bieżąco aktualizowana.

Dla obywateli i obywatelek z Trójmiasta, Głos Wybrzeża

Dla Obywateli ze stołecznej Warszawy, Życie Warszawy

Dla klasy robotniczej: Głos Pracy

Dla młodych: Sztandar Młodych

Dla klasy Chłopskiej: Dziennik Ludowy

Dla wojskowych: Żołnierz Wolności

Dla tych co lubią sztukę i kulturę: Tygodnik Kultura

A dla chcących się troszkę rozerwać:

Przegląd Tygodniowy

Express Wieczorny, dziennik który ukazywał się w stołecznej Warszawie od 1946 do 1999 roku. Sobotnie wydanie Expressu Wieczornego nosiło nazwę Kulisy(przez pewien okres był to weekendowy dodatek).

Express Wieczorny jako samodzielna gazeta

Przekrój, nowoczesna szata graficzna, ciekawe artykuły. Mający spore zainteresowane czytelników. Wydawany do 2013 roku. Ponownie reaktywowany jako kwartalnik w grudniu 2016r. Jednak po tym co było kiedyś, pozostała już tylko przeszłość.

Tygodnik Polityka, wszyscy znają. Od zawsze w kioskach…

Prasa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w pełnej okazałości!!!

Plakat Radzieckiej gazety codziennej ”PRAWDA”, autorstwa Jana Słomczyńskiego, 1954r.

Zabytkowy już neon nieistniejącej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej –  RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH”