Na początku był MANIFEST PKWN…

Jednym z pierwszych i najważniejszych wydarzeń dotyczących powstania Polski Ludowej był Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Manifest PKWN, jak sama nazwa mówi był to manifest do społeczeństwa polskiego.

Manifest PKWN był to program reform społecznych i gospodarczych, ale przede wszystkim miał stworzyć wrażenie, że Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jest jedyną i legalną władzą oraz, że ta instytucja jest kontynuacją państwa polskiego.

Manifest PKWN został ogłoszony, a właściwie nadany do narodu polskiego przez Radio Moskiewskie 22 VII 1944 roku.

Manifest PKWN, jak i samo powstanie PKWN dostało natychmiastowe uznanie Związku Radzieckiego, jak i ogromne wsparcie Armii Czerwonej.

Uznanie to wytworzyło nową sytuację w Polsce… o jakiej wszyscy doskonale już wiemy…

Plakat Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, ogłaszający społeczeństwu, że PKWN jest jedyną i legalną władzą w Polsce. Plakat był rozlepiany na ulicach miast, przede wszystkim w Chełmie i Lublinie.

Manifest PKWN w formie książkowej. Wydany z okazji XXX-lecia istnienia Polski Ludowej. Ten egzemplarz jest prawdziwą perełką dla miłośników PRL-u.

Dekret, który wyraźnie stwierdza, kto będzie naszym najbliższym zwierzchnikiem!!!

Tablica przy najbardziej charakterystycznym i centralnym miejscu warszawskiej Starówki, wmurowana na cześć Rządu Polski Ludowej.