Edward Gierek na czele Partii – ”POMOŻECIE”…

W mroźną, grudniową noc, a dokładnie z 18 na 19 grudnia 1970r. Biuro Polityczne uzgodniło, że nowym sekretarzem Partii będzie Edward Gierek. W młodości pracował w górnictwie we Francji oraz Belgii, należący do Francuskiej Partii Komunistycznej, znający realia zachodnie był idealnym kandydatem aby zmienić oblicze Partii i stosunek społeczeństwa do władz, znudzone epoką Gomułkowską.

25 stycznia 1971r. w Gdańsku przekonywał, że krzywdy zostaną naprawione, a styl rządzenia ulegnie zmianie.

Po dłuższej gawędzie pełnej wtrętów i charakterystycznych dla Gierka zwrotów typu ”wiecie”, ”rozumiecie”, w końcu zjednał delegatów robotniczych, prosząc o pomoc i zaufanie legendarnym już stwierdzeniem, ”To jak: pomożecie? – sala – Pomożemy”.

I tak zaczął się najbardziej dynamiczny okres oraz nieopisany przeskok cywilizacyjny, który dokonał się w Polsce, w latach 70-tych. I, o tym właśnie jest PRZYSTANEK PRL.

beznazwy

Siła, Determinacja, Wiara(Wielkie litery są nieprzypadkowe).

Wiara w socjalizm i dobro ojczyzny, najwyższym priorytetem.

Nowy sekretarz z wizytą w Gdańsku. To tutaj padły słowa, które przeszły do kanonu powszechnego słownictwa: ”To jak? Pomożecie… Pomożemy…”- styczeń 1971r.

To zdjęcie wybraliśmy nieprzypadkowo, I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wspaniale odnajdywał się wśród obywateli. Tutaj z wizytą w jednym z gospodarstw PGR(Państwowe Gospodarstwo Rolne)

Kamień pamiątkowy na XXX-lecie Polski Ludowej, a dokładnie z okazji oddania do użytku publicznego, jednej z najbardziej szlagierowych inwestycji, charakterystycznych dla epoki Gierkowskiej, jakim była Wisłostrada.

”Wywiady rzeka” z Edwardem Gierkiem, przeprowadzone przez Janusza Rolickiego, wielki bestseller polityczny w czasach transformacji ustrojowej.

Nic dodać, nic ująć, Polska rośnie w siłę! I jesteśmy szóstą gospodarką świata!! Pochód pierwszomajowy, złote lata 70-te!!!

Trybuna i Głos Wybrzeża, nieprzejednane w wiarę i prawdę w socjalistyczną ojczyznę na pierwszych stronach informują, że Edward Gierek ponownie na czele PZPR, ”ku lepszej jakości życia”- Grudzień 1975r.

Towarzysz ”Wiesław” spogląda z dołu na swojego następcę, w tygodniku Przekrój. Wszystko jest jasne!!!

Pełna kultura i prawdziwa elegancja…

(Archiwum Przystanku PRL)

„Siedmiu Wspaniałych” z Tow. Gomułką na okładce. Postać, która niewątpliwie posiada zarówno czarne jak i białe(czerwone)strony co widać na załączonym obrazku(zdjęciu)

Książka ”Siedmiu Wspaniałych” Jerzego Eislera to jedyna pozycja książkowa, która tak dobitnie opisuje losy wszystkich pierwszych sekretarzy Polski Ludowej, a więc najważniejszych ludzi w PRL-u. Z wieloma wątkami można mieć odmienne zdanie. Autor wskazuje, że najwięcej zalet i sposób rządzenia przemawia za Władysławem Gomułką natomiast mierną postacią był Edward Gierek, który jest wspominany z wielką nostalgią i tęsknotą przez wielu Polaków jako największy gospodarz PRL-u. Warto zajrzeć i przeczytać.