ZSMP, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Młodzieżowa organizacja jak i przybudówka partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie wchodźmy jednak w politykę. Popatrzmy lepiej na pamiątki po ZSMP.

Sympatyków Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej było tak samo wielu jak ich zagorzałych przeciwników. Transparent z logo ZSMP to już niemal „zabytek klasy zerowej”. Wykorzystywany głównie w pochodach 1-majowych lub innych świętach państwowych jakie odbywały się w Polsce Ludowej.

Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej jak każda, poważna organizacja miała swój statut. Na zdjęciach statut ZSMP w nowym wydaniu z lakierowaną, elegancką okładką. Wydany pod koniec lat 90-tych.