Rada Ochrony Pomników Męczeństwa…

Pomnik Rady Ochrony Pomników Męczeństwa z charakterystycznymi dla siebie symbolami, znajdujący się w Kołobrzegu i przypominający o miejscu ważnym dla polskiej historii

Rada Ochrony Pomników Męczeństwa, organizacja działająca przez prawie cały okres Polski Ludowej. Zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także miejscami martyrologii na ziemiach polskich. Dbała również o pomniki czy kamienie upamiętniające osoby lub wydarzenia związane z naszą historią. Rada Ochrony Pomników Męczeństwa została utworzona na mocy ustawy sejmowej z 2 lipca 1947r. i tak funkcjonowała do 27 stycznia 1988r.

Z dniem 28 stycznia 1988r. zaczęła funkcjonować jako Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i straciła całkowicie na znaczeniu. Wszystkie pomniki i miejsca podlegające opiece ROPWiM zostały pozostawione samym sobie i tak niszczeją do dzisiaj. Następnie od 1 sierpnia 2016r. Rada została całkowicie zlikwidowana, a wszelkie kompetencje przejął Instytut Pamięci Narodowej i wszelkie miejsca upamiętniające pokolenia Polski Ludowej znalazły się na śmietniku historii. Smutne…

Biblioteka Pamięci Pokoleń…

Przy Radzie Ochrony Pomników Męczeństwa były wydawane książeczki z serii Biblioteka Pamięci Pokoleń opisujące i pokazujące ważne miejsca historyczne na mapie Polski. Wystarczy chociażby wymienić legendarny tytuł „Marynarze Generała Kleeberga”. Wydawnictwem, które zajmowało się wydawaniem tej wspaniałej serii mogła być tylko Książka i Wiedza. To była piękna sprawa.