22 VII 1952r. Sejm uchwalił nową ustawę zasadniczą, nie bez powodu wybierając datę 22 lipca, a więc w rocznicę powstania Manifestu PKWN.

Konstytucja PRL w Życiu Warszawy, 1952r.

Legendarny już art. 1 Konstytucji PRL głosił, iż ”Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej, w którym władza należy do ludu pracującego miast i wsi”.

Ponadto stwierdzono, że PRL:

”Stoi na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego”.

”Zabezpiecza jego władzę i wolność przed siłami wrogimi ludowi”.

”Ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów”.

No i oczywiście, nie można zapominać, że PRL  ma opierać się na upaństwowionych środkach produkcji, wypierając prywatną produkcję jako zło imperialistyczne.

Jeden z najbardziej znanych plakatów propagandowych nawiązujących do art. 1 Konstytucji PRL, a przede wszystkim do władzy, która należy do ludu pracującego miast i wsi. Robotnik wraz z chłopem i inteligentem pracującym stanowili zdrową siłę Narodu Polskiego. Autor plakatu pozostaje nieznany. Data powstania plakatu to około 1954 rok.

Wygląd i samo oblicze tego najważniejszego aktu prawnego było bardzo zróżnicowane. Na zdjęciu, egzemplarz z czasów formowania się Polski Ludowej.

To już konstytucja, wydana w złotych czasach lat 80-tych!!!

Wybrane egzemplarze Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

1. Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Wydawnictwo Prawnicze 1968r.

2. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1967r.

3. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1985r.

4. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1983r.

5. Konstytucja PRL-Książka i Wiedza 1979r.

Najważniejsze czerwone książeczki dla partyjnych Towarzyszy, w czasach kiedy w Polsce Ludowej, wszystko w najściślejszym stopniu było podporządkowane Władzy Radzieckiej. Owe egzemplarze wydane oczywiście nieprzypadkowo, w 1952 roku.