Katedra Polowa Wojska Polskiego…

Podążając śladem Powstańców Wyklętych, warto udać się do Katedry Polowej Wojska Polskiego na warszawskim Śródmieściu.

W przedsionku kościoła, można ujrzeć tablice pamiątkowe, a w samym wnętrzu zobaczymy wyeksponowane sztandary poszczególnych formacji wojskowych.

Oczywiście, nas interesowały najbardziej, ślady związane, które bezpośrednio dotyczyły Powstańców Wyklętych i Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

Tablice pamiątkowe w Kościele Garnizonowym Wojska Polskiego

Historyczne sztandary wewnątrz Katedry Polowej Wojska Polskiego