Najbardziej zasłużona i legendarna 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,
2 Dywizja Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego,
3 Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta,
4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego, przy okazji nie sposób pominąć żołnierzy Armii Ludowej oraz Gwardii Ludowej, uproszczając, po prostu Ludowe Wojsko Polskie.

Dzisiaj żołnierze związani na całej linii z Ludowym Wojskiem Polskim są wyszydzani, oskarżani o współudział w zniewoleniu Polski, ale przede wszystkim pomijani w wysiłku, jakim doprowadzili do zwycięstwa w walce z Hitlerem!

Najważniejszy fakt to taki, że ponieśli taki sam wysiłek, jak Armia Krajowa czy Powstańcy Warszawscy!

Jako jedyni, odkrywamy i prezentujemy wszystkie miejsca pamięci na cześć żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, których bohaterstwo i poświęcenie, z każdym rokiem jest coraz bardziej pomijane, a które jeszcze można zobaczyć, przemieszczając się przez warszawskie dzielnice, tropem prawdziwej i niestety już zapomnianej historii.

Armia i Gwardia Ludowa…

4 Dywizja Piechoty im. Jana Kilińskiego…

3 Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta…

2 Dywizja Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego…

1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki…

Zapomniane miejsca pamięci ku czci żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego…